Talentenspel

het talentenspel

Het Talentenspel van dr. Willem Glaudemans gaat er van uit dat iedereen een levensmissie heeft en de bijbehorende talenten. Het gaat er ook van uit dat iemand het meeste te bieden heeft als hij of zij zijn missie leeft. U kunt bij mij terecht voor individuele en groepsbegeleiding met het Talentenspel.

Tweedaagse workshop Ontdek je levensmissie met Het Talentenspel:

Deze workshop is bedoeld voor mensen die:

 • zich afvragen of ze nog wel het bij hen passende beroep uitoefenen;
 • bezieling missen;
 • een verstoorde balans tussen werk en privé ervaren;
 • levensvreugde missen;
 • een totaal andere richting willen inslaan;
 • te maken hebben met een verandering die vraagt om een nieuwe ordening in hun leven.

De workshop biedt:

 • inzicht in de verschillende talenten die men heeft en de manier waarop die zich tot elkaar verhouden;
 • een gevoelig instrument dat de grenzen van de deelnemer respecteert en toont.
 • vermijding van rationele blokkades, doordat het met beelden werkt.
 • Inzicht in het belang van innerlijk leiderschap;
 • uiteindelijk de leidraad, de levensmissie;
 • Mij als begeleider. Ik ga uit van ieders kracht en verbondenheid met het geheel. Vanuit helderheid en verbondenheid met de deelnemers en met wat is bied ik de veiligheid en faciliteer de processen die nodig zijn om het spel te spelen.

Inhoud van de workshop:

In deze tweedaagse workshop leert men de eigen talenten en de daarbij horende unieke levensmissie kennen met behulp van Het Talentenspel. Het Talentenspel werkt met beelden van archetypen en de metafoor van het innerlijke koninkrijk. Op de eerste dag kiest de cursist 12 talenten uit die zijn innerlijke koninkrijk vertegenwoordigen.

Iedere deelnemer werkt die dag met het wereldbord aan zijn eigen koninkrijk. Hij schrijft over zijn eigen talenten, en ontvangt zodoende inzicht in de onderlinge samenwerking van die talenten, hun functie en de positie van de koning of koningin.

Er worden ervaringen uitgewisseld. Zo leert de cursist niet alleen via zijn eigen proces maar ook van de processen van anderen. Aan het eind van de eerste dag worden twee koninkrijken gerepresenteerd. Iemand vraagt twaalf andere deelnemers zijn talenten te representeren. De koningspositie wordt zo helder en situaties die in het dagelijkse leven spelen kunnen archetypisch worden aangegaan. Dit proces is voor alle deelnemers een diepgaande ervaring. Het is zelden toevallig dat iemand voor een bepaalde rol gevraagd wordt. Ieder die wil kan nu nog dingen aanpassen in zijn eigen innerlijke koninkrijk.

De tweede dag gaat ieder voor zich op zoek naar zijn of haar levensmissie. Uiteindelijk wordt op het bord van de levensboom iemands levensmissie helder. Niet alleen kent de cursist dan zijn talenten hij weet ook welke talenten er zijn als voeding, welke inzicht geven in de levensmissie en welke talenten bedoeld zijn om deze missie gestalte te geven. Uiteindelijk kan de cursist dan letterlijk gaan staan voor zijn levensmissie. We gaan niet naar huis zonder ook eerst de missie concreet gemaakt te hebben.