Privé

Het gaat om een route voor de toekomst. Wat is duurzaam in je leven en wat bezielt je? Duurzaam omgaan met je eigen energie.

Bezielde duurzaamheid gaat over jou als mens en je omgeving, over nu en over later, over hier en over daar. Bezielde duurzaamheid associeer ik met aandacht voor elkaar, met de moeite om afval te scheiden en je gebruikte spullen een mooie nieuwe bestemming te  geven.
Het heeft boven alles te maken met bewustzijn: betrokken zijn bij je leefomgeving en dan niet alleen bij de bomen en de natuur, maar juist ook bij de mensen. En niet in de laatste plaats met betrokken zijn bij jezelf. Ontdek en volg je flow, je eigen onderstroom.

Wil je een traject bezielde duurzaamheid?. We kijken dan samen naar hoe jouw leven duurzamer kan worden, op materieel, relationeel en spiritueel vlak. Zo heb je altijd een bron om uit te putten: de verbinding met jezelf en de verbondenheid met het geheel! Moooi he?!